Isolde Demyere

Erkenningsnummer: 822111325

Werkadres

Brugsesteenweg 115

8500 Kortrijk

Tel nr.: 0498/33.07.23

E-Mail: Isolde_demeyere@hotmail.com

Website: www.isoldedemeyere.be

Opleiding

 • Licentiaat/Master in de Klinische psychologie (Universiteit Gent, 2005)
 • Kortdurende opleiding Kindertherapie bij Tine Maeyens (2013)
 • Getuigschrift pedagogische bekwaamheid (2017)

Ervaring

 • 5 jaar speltherapeute MPI
 • 6 jaar psychologe Vereniging Ons Tehuis (BJZ)
 • 6 jaar zelfstandig psychologe in bijberoep

Doelgroep(en)

 • 3-25 jaar en hun ouders
 • Pre- en postnatale begeleiding

Werkdomein

 • Emotionele problemen: depressie, angst, trauma, rouw,...
 • Gedragsproblemen: opstandigheid, aggressief gedrag, overreageren, risicovol gedrag,...
 • Hechtingsproblemen
 • Identiteitsproblemen en levensfaseproblemen
 • Psychosomatische klachten: hoofdpijn, buikpijn,..., zonder medische redenen
 • Slaap-, eet-, en zindelijkheidsproblemen
 • Aandachts - en concentratieproblemen
 • Sociale vaardigheidsproblemen en faalangst
 • Opvoedingsproblemen in de thuiscontext
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme) uitleg diagnose, aanpak thuis en op school, samenwerking met alle gezinsleden en ruimere context