Barbara Baeté

Erkenningsnummer: 742116176

Werkadres

Praktijk De Viersprong

Kattestraat 4

8520 Kuurne

Tel nr.: 0486/42 02 37

E-Mail: barbara@praktijkdeviersprong.be

Website: www.praktijkdeviersprong.be

Opleiding

 • Licentiaat in de psychologie (KU Leuven in 1998)
  • Afstudeerrichting: klinische psychologie
  • Optie: kind, jeugdige en gezin
 • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2: psychologie (KU Leuven 1998)
 • 10-daagse kortdurende opleiding kinderbegeleiding en therapie en 5-daagse training speltherapie bij Psy10 (2017-2018)
 • Talrijke studiedagen en vormingen rond CLB-gerelateerde thema’s: ADHD, hoogbegaafdheid, anderstaligheid, gesprekstechnieken, handelingsgericht werken, …

Ervaring

 • Zelfstandig psycholoog binnen praktijk De Viersprong Kuurne
 • Psychopedagogisch consulente in VCLB Groeninge Kortrijk – Zwevegem
 • Lerares SO in het Technisch Instituut Sint-Vincentius, Torhout
 • Stagaire en medewerkster in het Westvlaams Observatie- en Therapeutisch Centrum De Berkjes, Brugge

Doelgroep(en)

 • Kinderen en jongeren
 • Ouders

Werkdomein

 • Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen
 • Ouderbegeleiding
 • Psychodiagnostisch onderzoek: belevingsonderzoek, intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek (concentratie)